Listekandidater i Sørreisa

Nedenfor listes opp alle kandidater fra de syv ulike partiene i kommunen til høstens kommunevalg.Informasjonen er innhentet fra partiene selv, kommunens postjournal og andre åpne kilder.

Navn, bilde og partinavn er mulig å klikke på for flere detaljer. Personene er sortert alfabetisk ut fra fornavn.

•Annhild Aadland (KRF)
68 år (1947)
1. kandidat for Kristelig Folkeparti.
     
•Annie Bakkland (KRF)
47 år (1968)
2. kandidat for Kristelig Folkeparti.
       
•Geir Larsen (FRP)
50 år (1965)
1. kandidat for Fremskrittspartiet.
       
•Hanne Fredriksen (SAML)
51 år (1964), Nordsia.
2. kandidat for Samlingslista.
       
•Jørn Lindbøl (SAML)
63 år (1952), Smørsgård.
1. kandidat for Samlingslista.
Ordførerkandidat
       
•Jan Sigmund Agersborg (SV)
58 år (1957)
1. kandidat for Sosialistisk Venstreparti.
Ordførerkandidat
Partileder

     
•Jan-Eirik Nordahl (DNA)
49 år (1966)
1. kandidat for Arbeiderpartiet.
Ordførerkandidat
       
•Kirsti Marie Solset Malik (KRF)
42 år (1973)
3. kandidat for Kristelig Folkeparti.
       
•Kjell Ove Larsen (SP)
72 år (1943)
3. kandidat for Senterpartiet.
       
•Linn-Charlotte Nordahl (SP)
19 år (1996)
2. kandidat for Senterpartiet.
       
•May Tove Grytnes (DNA)
50 år (1965)
2. kandidat for Arbeiderpartiet.
       
•Ole Edvin Langaune (SP)
67 år (1948)
1. kandidat for Senterpartiet.
Ordførerkandidat
       
•Tonje Lavik (FRP)
19 år (1996)
2. kandidat for Fremskrittspartiet.
Ordførerkandidat
       
Øystein Rørslett (DNA)
67 år (1948)
17. kandidat for Arbeiderpartiet.
     
Aase Ingeborg Olsen (SP)
71 år (1944)
4. kandidat for Senterpartiet.
     
Aina Merete Løhre (SV)
52 år (1963)
7. kandidat for Sosialistisk Venstreparti.
       
Angela Skogheim Power (DNA)
37 år (1978)
16. kandidat for Arbeiderpartiet.
       
Anne Lena Pettersen Uteng (SAML)
26 år (1989), Skøelv.
16. kandidat for Samlingslista.
       
Beathe Helene Hanssen (SP)
21 år (1994)
17. kandidat for Senterpartiet.
       
Bente Jorunn Borghildsdatter Klingenberg (H)
51 år (1964)
8. kandidat for Høyre.
     
Bjørn Simonsen (SAML)
51 år (1964), Sentrum.
3. kandidat for Samlingslista.
       
Borgvald Hanssen (SP)
72 år (1943)
7. kandidat for Senterpartiet.
     
Britt Tove Sletten (DNA)
54 år (1961)
4. kandidat for Arbeiderpartiet.
       
Brynjar Nordgård (SV)
65 år (1950)
6. kandidat for Sosialistisk Venstreparti.
       
Cathrine Solstrand (SAML)
35 år (1980), Elvelund.
18. kandidat for Samlingslista.
       
Dag Bjørn Martinsen (SV)
67 år (1948)
8. kandidat for Sosialistisk Venstreparti.
       
Dag Erik Johnsen (DNA)
55 år (1960)
15. kandidat for Arbeiderpartiet.
       
Eirik Dørdal Nord (DNA)
62 år (1953)
9. kandidat for Arbeiderpartiet.
       
Eli Blomseth Helgesen (SP)
58 år (1957)
6. kandidat for Senterpartiet.
       
Elin Myhre (SV)
69 år (1946)
2. kandidat for Sosialistisk Venstreparti.
       
Elin Ann Ingebrigtsen (KRF)
44 år (1971)
5. kandidat for Kristelig Folkeparti.
     
Ella Marie Skulbru (FRP)
60 år (1955)
11. kandidat for Fremskrittspartiet.
     
Erlend Dårflot Olsen (SAML)
44 år (1971), Nordgård.
15. kandidat for Samlingslista.
       
Espen Elvevold (FRP)
41 år (1974)
4. kandidat for Fremskrittspartiet.
     
Evy Karine Akeberg Nordby (DNA)
51 år (1964)
14. kandidat for Arbeiderpartiet.
       
Frank Arne Jakobsen (SAML)
47 år (1968), Nordlia.
17. kandidat for Samlingslista.
       
Frank Daniel Ellingsen (SAML)
35 år (1980), Nordstraumen.
9. kandidat for Samlingslista.
       
Gøril Vicki Ovesen (SAML)
55 år (1960), Bakkejord.
4. kandidat for Samlingslista.
       
Geir Marcus Gjessing (FRP)
47 år (1968)
3. kandidat for Fremskrittspartiet.
       
Gry Anette Dahlø Bjørklund (DNA)
50 år (1965)
10. kandidat for Arbeiderpartiet.
       
Gunn Solveig Øvermoen (DNA)
53 år (1962)
8. kandidat for Arbeiderpartiet.
       
Gunn-Helene Stifjell (SAML)
53 år (1962), Sørsia.
12. kandidat for Samlingslista.
     
Gunn-Karin Eriksen (H)
58 år (1957)
5. kandidat for Høyre.
       
Hallgeir Otto Angell (H)
62 år (1953)
9. kandidat for Høyre.
       
Hanne-Marie Ingebjørg Eriksen (SV)
67 år (1948)
5. kandidat for Sosialistisk Venstreparti.
     
Hans-Ole Nordahl (SP)
22 år (1993)
12. kandidat for Senterpartiet.
       
Hedly Mikal Lange Sørfosbog (FRP)
55 år (1960)
8. kandidat for Fremskrittspartiet.
       
Helene Kaas Eriksen (H)
24 år (1991)
7. kandidat for Høyre.
       
Helge Jakobsen (SAML)
48 år (1967), Yttervika.
7. kandidat for Samlingslista.
       
Hidray A. Okbamichael (KRF)
41 år (1974)
6. kandidat for Kristelig Folkeparti.
     
Inge Cato Winther (SV)
66 år (1949)
11. kandidat for Sosialistisk Venstreparti.
     
Inger Karly Larsen (SP)
68 år (1947)
11. kandidat for Senterpartiet.
     
Inger-Johanne Larsen (KRF)
68 år (1947)
7. kandidat for Kristelig Folkeparti.
       
Jørn Hugo Lundberg (SP)
42 år (1973)
5. kandidat for Senterpartiet.
       
Jan Asbjørn Pettersen (FRP)
69 år (1946)
5. kandidat for Fremskrittspartiet.
     
Jan Kjetil Skogheim (DNA)
49 år (1966)
13. kandidat for Arbeiderpartiet.
       
Jan-Erik Nikolaisen (SP)
45 år (1970)
14. kandidat for Senterpartiet.
       
Jan-Remi Kristiansen (SAML)
30 år (1985), Sentrum.
5. kandidat for Samlingslista.
       
Jarl Kato Solset (KRF)
67 år (1948)
10. kandidat for Kristelig Folkeparti.
     
Jim Are Jensen Løkke (SAML)
53 år (1962), Bakkejord.
19. kandidat for Samlingslista.
       
Jim-Rune Pedersen (SAML)
44 år (1971), Sentrum.
21. kandidat for Samlingslista.
       
Jostein Mathisen (KRF)
69 år (1946)
4. kandidat for Kristelig Folkeparti.
     
Karina Johanne Grønvoll (SAML)
49 år (1966), Reinelv.
6. kandidat for Samlingslista.
       
Karl Johan Sivertsen (SV)
75 år (1940)
10. kandidat for Sosialistisk Venstreparti.
     
Karl-Ole Øvermoen (SP)
47 år (1968)
18. kandidat for Senterpartiet.
     
Ken Allan Høgli (FRP)
54 år (1961)
10. kandidat for Fremskrittspartiet.
     
Kim Vegard Johansen (H)
46 år (1969)
3. kandidat for Høyre.
       
Kirsten Elisabeth Larsen (SV)
62 år (1953)
9. kandidat for Sosialistisk Venstreparti.
     
Knut Bjørnar Eide (H)
37 år (1978)
12. kandidat for Høyre.
       
Knut Eivind Sæbbe (H)
47 år (1968)
14. kandidat for Høyre.
       
Kristin Tomassen Agersborg (SV)
24 år (1991)
3. kandidat for Sosialistisk Venstreparti.
       
Lars Eriksen (H)
48 år (1967)
2. kandidat for Høyre.
       
Linda Lange (SP)
38 år (1977)
8. kandidat for Senterpartiet.
       
Magnor Per Kristian Olsen (DNA)
75 år (1940)
19. kandidat for Arbeiderpartiet.
       
Michael Lynghaug (SP)
30 år (1985)
16. kandidat for Senterpartiet.
       
Nina Cecilie Hanssen (SP)
45 år (1970)
15. kandidat for Senterpartiet.
       
Oddgeir Kroken (DNA)
57 år (1958)
11. kandidat for Arbeiderpartiet.
     
Olav Voigt (H)
69 år (1946)
10. kandidat for Høyre.
       
Ole Alfred Rolf Ovesen (SAML)
52 år (1963), Bakkejord.
10. kandidat for Samlingslista.
       
Ole Oliver Lange (SP)
71 år (1944)
9. kandidat for Senterpartiet.
       
Ole-Martin Larsen (FRP)
26 år (1989)
7. kandidat for Fremskrittspartiet.
       
Otto Henning Skogheim (DNA)
62 år (1953)
3. kandidat for Arbeiderpartiet.
Partileder
       
Ove Johnny Lund (SP)
50 år (1965)
19. kandidat for Senterpartiet.
       
Paul Bertin Paulsen (KRF)
40 år (1975)
8. kandidat for Kristelig Folkeparti.
       
Paul Christian Dahlø (DNA)
72 år (1943)
7. kandidat for Arbeiderpartiet.
       
Ragnhild Hjorthen (SAML)
52 år (1963), Sørsia.
8. kandidat for Samlingslista.
       
Robert Olsen (H)
44 år (1971)
13. kandidat for Høyre.
       
Roger Kristiansen Strand (SAML)
44 år (1971), Gottesjord.
11. kandidat for Samlingslista.
       
Ronny Moan (SV)
45 år (1970)
4. kandidat for Sosialistisk Venstreparti.
       
Roy Kolmar Karlsen (SAML)
47 år (1968), Andsvatnet.
13. kandidat for Samlingslista.
       
Søren Adolf Sørensen (SP)
79 år (1936)
10. kandidat for Senterpartiet.
     
Solveig Ljones Mathisen (KRF)
73 år (1942)
9. kandidat for Kristelig Folkeparti.
     
Steinar Erling Halvorsen (H)
51 år (1964)
4. kandidat for Høyre.
       
Sverre Stenvold (SP)
71 år (1944)
20. kandidat for Senterpartiet.
       
Thomas Norman Hansen (H)
44 år (1971)
11. kandidat for Høyre.
       
Thorgeir Herulf Sørstrøm (H)
49 år (1966)
6. kandidat for Høyre.
     
Tonje Larsen (DNA)
37 år (1978)
6. kandidat for Arbeiderpartiet.
       
Tor Ivar Olsen (DNA)
52 år (1963)
5. kandidat for Arbeiderpartiet.
     
Tor Steinar Stenslette (FRP)
60 år (1955)
9. kandidat for Fremskrittspartiet.
     
Tove Dahle Johansen (SAML)
72 år (1943), Sentrum.
14. kandidat for Samlingslista.
       
Trygve Andreas Olsen (H)
50 år (1965)
1. kandidat for Høyre.
Ordførerkandidat
       
Unni Irene Molund (DNA)
60 år (1955)
18. kandidat for Arbeiderpartiet.
       
Veronica Jakobsen (SAML)
33 år (1982), Rabbåsen.
20. kandidat for Samlingslista.
       
Viggo Brynjar Larsen (FRP)
63 år (1952)
6. kandidat for Fremskrittspartiet.
     
Vivian Jakobsen (DNA)
46 år (1969)
20. kandidat for Arbeiderpartiet.
     
Wenche Storelvmo (SP)
49 år (1966)
13. kandidat for Senterpartiet.
       
Wigdis Nyheim Anders (DNA)
67 år (1948)
12. kandidat for Arbeiderpartiet.
       
9310TV på YouTube     Bli vår venn på Facebook     9310.no på Twitter
Annonse:
Ledig reklameplass her
AP   FrP   Høyre   KrF   SAML   SP   SV
Sørreisa - meter førr meter Været for Sørreisa
 WEBKAMERA:
LIVE bilde over Sørreisa
 SISTE SAKER PÅ FORSIDEN:

Valgresultat fra Sørreisa
(12. Sep. 2017 - 17:45)


En pause?

(05. Jul. 2016 - 22:00)


Skal vurdere NY svømmehall

(23. Jun. 2016 - 15:07)


Nei til sammenslåing

(23. Jun. 2016 - 13:05)


Endelig avgjørelse om kommunefremtiden

(19. Jun. 2016 - 22:59)

Delvis skyet 3 °C
2 m/s, øst
Været for Sørreisa
tirsdag: Troms: Sør og sørvestlig bris, i morgentimene liten kuling på kysten. Enkelte regnbyger vest for Lyngsalpan, til dels snøbyger i indre strøk og over 200-400 meter, ellers stort sett oppholdsvær. Perioder med sol.

Hvordan ønsker du skoleuka organisert?
 Som i dag, med 4 eller 4-5 skoledager
 En endring, med 5 dagers fast skoleuke
 Siste kommentarer:


9310.no er en lokal nettavis for Sørreisa kommune. Siden drives på privat
basis og initiativ av Kim Hauglid. Nettavisa drives under enkeltpersonforetaket
Pixxl Nett og Salg Hauglid, med org.nr 989 008 102 MVA i Brønnøysundregistrene.

9310.no is a local online news site for Sørreisa municipality in Troms county,
North Norway. Automated Google translator: English | Spanish | German

Adresse:
Ytterholtet 11
9310 SØRREISA

Telefon: 922 24 601

Epost: 9310@9310.no

Kontonummer: 9741 12 93010

Nettavisa drives etter regler og
retningslinger gitt i Vær Varsom Plakaten.