Dagens bilde
 Kalender
 Været
 Oppslagstavla
 Sjødata
 Om 9310.no
Annonse:

Tidligere saker og innhold kan sees på den opprinnelige forsida, her

Solbergfjorden sett fra Hemmingsjorda en augustdag i 2008.
Solbergfjorden sett fra Hemmingsjorda en augustdag i 2008.

En pause?

Det er med litt sorg og vemod dette skrives. Vurderinger frem og tilbake gjør at arbeidet med nettavisa trappes ned. Ikke nedlegges, men må vike for andre ting og gjøremål.

Skrevet av Kim Hauglid, 05. Jul. 2016 - 22:00

11014 visninger på denne saken.

Nettavisa 9310.no har vært drevet på privat og frivillig basis, siden oppstarten for flere år siden. Aktiviteten har vært varierende, avhengig av tilgjengelig tid og mulighet for å drive den nødvendige journalistiske biten for å lage et oppdatert innhold.

Dette har vært gjort uten noe særlig utbytte av noe slag, annet enn å sørge for at nødvendige utgifter tilknyttet den tekniske driften (internettdomene, PC, kamera etc) har vært dekket. Skulle inntekten fra reklamene på nettavisa vært regnet om i lønn, ville dette tilsvart en stillingsprosent på ca 3,5%. Ca. 80 minutter pr uke. Dette viser at det er lagt ned betydelig mer arbeide i nettavisa enn hva inntektene skulle tilsi. Næringslivet er også tilbakeholden med å kjøpe reklameplass, noe som må respekteres. Egenreklame på f.eks Facebook og jungeltelegrafen er det mange som benytter seg av, så standard nettannonser er ikke så interessant for bedrifter lenger.

Dette, og endrede arbeidsoppgaver i annen jobb og på privat arena gjør at jeg må være ærlig ovenfor både meg selv og mine lesere, og innse at tiden strekker ikke til på alt. Dette vil gå utover «ubetalt» arbeide, og dermed nettavisas mulighet til å være oppdatert med relevante nyheter.

Nettavisa legges ikke formelt ned, men i tiden fremover vil det være begrenset med kapasitet til å drive denne på en skikkelig måte. Det vil ikke bli utført «gravende» journalistikk for å produsere nyheter, og heller ikke oppsøkende virksomhet hvis det skulle skje ting av allmen interesse. Til det siste må det tas et forbehold, hvis det skjer alvorlige ting eller nyheter som påvirker mange så skal dette dekkes så langt det lar seg gjøre.

Tips fra publikum har ikke vært allverden i tiden nettavisa har vært operativ, og støtte eller involvering fra lokalpolitikken har vært vekslende. Nyheter med særdeles stor interesse for publikum har sluppet ut på andre medier uten at 9310.no har vært varslet eller tipset. Det skal man ikke være bitter på, men det bidrar til at man havner litt bakpå, og må gjøre referatsaker av andres nyheter, eller komme med en kopisak på allerede sluppet materiale.

Så derfor, aktiviteten blir lav fremover. Som sagt, skjer det store ting vil det bli forsøkt dekket så langt det lar seg gjøre, men ingenting kan garanteres.

Kim Hauglid
Nettavisa www.9310.no
Tlf 922 24 601
kim@9310.no

Tidligere saker og innhold kan sees
på den opprinnelige forsida, her

9310.no er en lokal nettavis for Sørreisa kommune. Siden drives på privat
basis og initiativ av Kim Hauglid.

Nettavisa drives under enkeltpersonforetaket
Pixxl Nett og Salg Hauglid, med org.nr 989 008 102 MVA i Brønnøysundregistrene.

Adresse:
Ytterholtet 11
9310 SØRREISA

Telefon: 922 24 601

Epost: 9310@9310.no

Kontonummer: 9741 12 93010

Nettavisa skal drives etter regler og
retningslinger gitt i PFUs Vær Varsom Plakat.