Dagens bilde
 Kalender
 Været
 Oppslagstavla
 Sjødata
 Om 9310.no
Annonse:

Tidligere saker og innhold kan sees på den opprinnelige forsida, her

** RELATERTE SAKER:
Spillemidler inndras fra svømmehallen

(14. Oct. 2015 - 11:31)


Renovering av svømmehallen utsettes

(23. Jun. 2015 - 13:42)

Sørreisa Svømmehall.
Sørreisa Svømmehall.

Skal vurdere NY svømmehall

Kommunestyret tok i dag innover seg den dårlige forfatningen til svømmehallen, og vedtok å rett og slett vurdere bygging av en helt ny svømmehall.

Skrevet av Kim Hauglid, 23. Jun. 2016 - 15:07

3975 visninger på denne saken.

Renovering av svømmehallen har stått på planene lenge, men ble satt på vent da anbudene som kom inn var dyrere enn det som var avsatt til prosjektet. Tildelte spillemidler er trukket tilbake da igangsetting har uteblitt.

Les mer:

+ 9310.no: Spillemidler inndras fra svømmehallen (14.okt 2015)

I dag var saken på sakskartet i kommunestyret, og avdelingsingeniør Tor Langnes i teknisk avdeling i kommunen la frem ståa for kommunestyret.

- I 1999 ble det utarbeidet en omfattende rapport som sa at man bør begynne å gjøres noe med svømmehallen. Det er et rom på 300 m2 under bassenget, en krypkjeller, og der er det et meget fuktig og aktivt miljø. Det er tvil om det er problem med selve dreneringen rundt bygget, sa Langnes til en lydhør forsamling.

- Det siger inn vann inn fra overveggen men antakelig også andre plasser, det vet vi ikke sikkert. Dette tærer på betongen og konstruksjonene. I går målte jeg den relative fuktigheten til 92%. Det er ingen ventilering der, rommet er helt tett. Vann må manuelt pumpes ut på ukentlig basis. Det har til og med vært fullt med vann der et par ganger, ca 7-800 kubikk med vann.

- Det er vel neppe noen fare for en kollaps av selve bassenget, men det må settes igang tiltak snart. Det trengs nok avfukting og bedre drenering, sa Langnes.

I debatten som fulgte skjøt man inn at bygget er 43 år gammelt, og man må begynne å se på når krysningspunktet mellom å flikke på det gamle og det å bygge nytt, inntreffer.

Deretter tok partiene i kommunestyret et gruppemøte for å diskutere det man hadde hørt, og hva man skal gjøre med det. Et omforent forslag ble etterhvert dannet og fremmet, og det gikk i hovedsak ut på å vurdere en helt ny svømmehall.

- Utredningene som foreligger er usikre, vi har ikke en total oversikt, og de tidligere anbudene har gått over totalrammen. Vi må derfor legge den prosessen vi er inne i på is, og starte på nytt, sa Paul Dahlø (repr. for AP og leder av Teknisk Arealutvalg).

- Kommunestyret ber om å vurdere bygging av ny svømmehall. Administrasjonen må se på planer for å sørge for en sikker drift av eksisterende svømmehall til den nye står ferdig. Og man må se på dette i sammenheng med Sentralskolen, "kokkeskolen" og eksisterende idrettshall, slik at man kan ta dette med i økonomiplanperioden for 2018, sa Dahlø da han refererte det skriftlige forslaget til løsning.

Og da dette var et omforent forslag så ble det enstemmig banket gjennom i kommunestyret. 

Dermed kan det ende med at man bygger ny svømmehall, men det får de nærmere vurderingene som følger avgjøre. 

9310.no er en lokal nettavis for Sørreisa kommune. Siden drives på privat
basis og initiativ av Kim Hauglid.

Nettavisa drives under enkeltpersonforetaket
Pixxl Nett og Salg Hauglid, med org.nr 989 008 102 MVA i Brønnøysundregistrene.

Adresse:
Ytterholtet 11
9310 SØRREISA

Telefon: 922 24 601

Epost: 9310@9310.no

Kontonummer: 9741 12 93010

Nettavisa skal drives etter regler og
retningslinger gitt i PFUs Vær Varsom Plakat.