Dagens bilde
 Kalender
 Været
 Oppslagstavla
 Sjødata
 Om 9310.no
Annonse:

Tidligere saker og innhold kan sees på den opprinnelige forsida, her

** RELATERTE SAKER:
Nei til sammenslåing

(23. Jun. 2016 - 13:05)


- Et tydelig ja til å fortsette som egen kommune

(31. May. 2016 - 01:08)


Sørreisa som egen kommune

(27. May. 2016 - 14:51)


Sørreisa - en flott kommune

(26. May. 2016 - 12:51)


Sørreisa inn med Senja, Lenvik og Målselv

(28. Apr. 2016 - 22:03)


Intensjonsavtaler, folkemøte og folkeavstemming

(18. Apr. 2016 - 11:06)

Endelig avgjørelse om kommunefremtiden

Kommunestyret i Sørreisa skal torsdag avgjøre om de skal søke sammenslåing med de fire Senjakommunene eller ikke.

Skrevet av Kim Hauglid, 19. Jun. 2016 - 22:59

3792 visninger på denne saken.

Siste del av behandlingen av kommunereformen skal torsdag opp i kommunestyret. Da skal det endelig avgjøres om Sørreisa skal søke sammenslåing med andre, eller stå på egne ben.

Skjønt siste og siste, Fylkesmannen skal komme med sin anbefaling senere, så hvis Sørreisa nå vedtar å stå alene, kan det likevel komme anbefaling fra fylkeshuset om at vi skal innlemmes sammen med andre kommuner. Og i teorien kan det motsatte skje også.

Men torsdag skal altså vårt eget kommunestyre bestemme seg for hva som skal skje. Rådmannen har foreslått to alternativer; godta forslaget om å slå seg sammen med Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy, eller å ta resultatet fra den rådgivende folkeavstemmingen til etteretning og i denne omgang avstå fra å søke sammenslåing med andre kommuner.

Rådmann Ann-Kristin Trondsen skriver i saksutredningen at det er en vanskelig og til dels komplisert sak å vurdere hva som blir det beste for innbyggerne i Sørreisa i framtida. Det er gjennomført en prosess og det er lagt fram flere store utredninger for om mulig finne ut av dette: Vil kommunen best være i stand til å ivareta alle sine oppgaver som myndighetsutøver, tjenesteyter, samfunnsutvikler og lokaldemokratisk arena ved å fortsette som egen kommune? Eller vil det være en bedre løsning å gå sammen med kommuner vi per i dag har mye samarbeid med, og danne en ny og større kommune?

Vil tape på å stå alene

- Økonomi er et viktig fundament for en kommune, og ut fra det vi vet per i dag vil økonomien for Sørreisa kommune bli negativt påvirket ved å fortsette som egen kommune basert på at kommunen er definert som «ufrivillig små». Ved å inngå i en ny kommune, vil kommunen beholde basistilskuddet fram til 2020 og den nye kommunen vil få en brukbar økonomi de første 15 -20 år.

- Så vet vi at en sammenslått kommune vil få reduksjon i inntektene på sikt, og må gjennomføre en effektivisering tilsvarende ca 1,5 % av dagens drift. Imidlertid har ny kommune 15 – 20 år på å gjennomføre omstillinger og tilpasse seg sin framtidige økonomi, skriver Trondsen.

Interkommunale avtaler reforhandles

Det er uklart hvilke oppgaver som blir tillagt kommunene i generalistperspektivet, og når dette evt vil skje. De mest kostnadskrevende oppgavene kan bli innenfor psykisk helse og barnevern. En videreføring av samhandlingsreformen med plikt til å ta imot og gi gode tilbud også til psykisk syke kan komme allerede fra 1.januar 2017.

Det synes også å være sannsynlig at det vil bli noe endringer i de interkommunale ordninger, da Lenvik delvis har varslet at de vil vurdere avtalene på nytt.

Lav valgdeltakelse

Kommunen har gjennomført to "undersøkelser" mtp innbyggernes meninger om sammenslåing. Først en telefonundersøkelse på 400 respondenter, der 60% svarte nei til sammenslåing og 28,5% stemte for. 11,1% svarte at de ikke hadde noen mening. 

I den påfølgende folkeavstemmingen der 1197 personer deltok, stemte 81% mot og 18,8% for en sammenslåing. Dette var det høyeste neiflertallet hos de aktuelle sammenslåingskommunene. Lenvik har ikke hatt folkeavstemming i denne saken.

 

9310.no er en lokal nettavis for Sørreisa kommune. Siden drives på privat
basis og initiativ av Kim Hauglid.

Nettavisa drives under enkeltpersonforetaket
Pixxl Nett og Salg Hauglid, med org.nr 989 008 102 MVA i Brønnøysundregistrene.

Adresse:
Ytterholtet 11
9310 SØRREISA

Telefon: 922 24 601

Epost: 9310@9310.no

Kontonummer: 9741 12 93010

Nettavisa skal drives etter regler og
retningslinger gitt i PFUs Vær Varsom Plakat.