Dagens bilde
 Kalender
 Været
 Oppslagstavla
 Sjødata
 Om 9310.no
Annonse:

Tidligere saker og innhold kan sees på den opprinnelige forsida, her

** RELATERTE SAKER:
Sjark sunket

(22. Mar. 2013 - 11:47)


Molo kreves fjernet

(09. Jan. 2013 - 19:34)


Vant stort

(25. Jul. 2012 - 12:49)


Ingen avklaring enda

(21. Jul. 2012 - 14:10)


- Lider av en rekke feil

(11. Feb. 2012 - 14:50)


Striden om bryggene fortsetter

(02. Dec. 2011 - 00:43)


Purrer på bryggereaksjon

(24. Aug. 2011 - 23:13)


Vil ikke anvise plassering

(25. Jul. 2011 - 23:22)


Flytebrygge må flyttes

(06. Jun. 2011 - 16:13)


Flytebrygger til besvær

(03. May. 2011 - 13:49)

Det blir neppe noen utvidelse av dette anlegget, slik saken står nå.
Det blir neppe noen utvidelse av dette anlegget, slik saken står nå.

Har søkt om utvidelse, men naboene blånekter

Sørreisa og Omegn Båtforening har søkt om å utvide den ene piren på anlegget i Vågen. Men dette motsetter naboene seg på det sterkeste, inntil plasseringen av bryggene justeres iht opprinnelig søknad.

Skrevet av Kim Hauglid, 08. Jun. 2016 - 22:50

3430 visninger på denne saken.

I en oppdatert søknad om å forlenge pir 2 på anlegget, oppgir båtforeningen (SOB) at planen er å forlenge piren med 12 meter. Det samme ble det søkt om i 2008, og også innvilget av daværende Teknisk Arealutvalg (TAU) i sak 56/2009. 

Dette vedtaket ble påklaget av daværende eiere av eiendom 4/83, Jorunn og Herold Furøy, samt Svein Mikalsen. Kommunen tok imidlertid ikke disse klagene opp til behandling, noe Fylkesmannen senere påla de å gjøre. TAU vedtok i ettertid SOB å justere bryggene i henhold til opprinnelig søknad fra 1991. Det er enda ikke igangsatt.

Når SOB nå søker om å forlenge pir 2, kommer det sterke reaksjoner på dette fra naboene. Svein Mikalsen krever at eksisterende forhold rettes opp før ny bygging kan iverksettes.

Eiendommen 4/83 er senere solgt og overtatt av Geir Furøy. Han vil ikke gi tillatelse til at SOB bygger noe som helst på eiendommen 4/83 før en rekke ting er ordnet og på plass.

- Vurderer å si opp leieavtalen

- Jeg har bedt om at SOB retter anlegget sitt iht gitte pålegg. Brakken og oljebua/miljøbua ved naustet mitt må flyttes, da de står til hinder for en naturlig tilgang til naustet der jeg skal lage en dør på loftet og en utvendig trapp opp. 

- Miljøbua er en svinesti og en tikkende miljøbombe som stinker olje. Brakka og bua må flyttes omgående, og det eneste egna området er i øverenden av parkeringsplassen.

- Før dette skjer vil jeg ikke tillate at SOB bygger noe som helst mer på min eiendom 4/83. Totalt sett er det såpass mange og graverende forhold som ikke er aksepterbare at jeg vurderer sterkt å si opp hele leieavtalen med SOB hvis ikke ting blir rettet, skriver Geir Furøy i sine anmerkninger til klagen i saken.

Kommunen skriver i saksutredningen til et møte i TAU 9.juni 2016 at slik situasjonen er nå så har ikke SOB tillatelse til å ha flytebryggene liggende slik de ligger i dag. Søknaden fra SOB om forlengelse av flytebrygge kan derfor ikke godkjennes før dette er bragt i orden og klagene over pkt 3 i sak 56/2009 er behandlet. Dette vil bli behandlet som egen sak i TAU.

9310.no er en lokal nettavis for Sørreisa kommune. Siden drives på privat
basis og initiativ av Kim Hauglid.

Nettavisa drives under enkeltpersonforetaket
Pixxl Nett og Salg Hauglid, med org.nr 989 008 102 MVA i Brønnøysundregistrene.

Adresse:
Ytterholtet 11
9310 SØRREISA

Telefon: 922 24 601

Epost: 9310@9310.no

Kontonummer: 9741 12 93010

Nettavisa skal drives etter regler og
retningslinger gitt i PFUs Vær Varsom Plakat.