Dagens bilde
 Kalender
 Været
 Oppslagstavla
 Sjødata
 Om 9310.no
Annonse:

Tidligere saker og innhold kan sees på den opprinnelige forsida, her

** RELATERTE SAKER:
Nei til sammenslåing

(23. Jun. 2016 - 13:05)


Endelig avgjørelse om kommunefremtiden

(19. Jun. 2016 - 22:59)


- Et tydelig ja til å fortsette som egen kommune

(31. May. 2016 - 01:08)


Sørreisa - en flott kommune

(26. May. 2016 - 12:51)


Sørreisa inn med Senja, Lenvik og Målselv

(28. Apr. 2016 - 22:03)


Intensjonsavtaler, folkemøte og folkeavstemming

(18. Apr. 2016 - 11:06)

Sørreisa som egen kommune

Samlingslista vil absolutt ikke avvikle vår egen kommune. Vi vil heller jubilere når kommunen har 130 års jubileum den 1. september i år. 

Skrevet av Kim Hauglid, 27. May. 2016 - 14:51

3269 visninger på denne saken.

Av Jørn Lindbøl, Hanne Fredriksen, Ole A R Ovesen og Ragnhild Hjorten, Samlingslista.

Vi fire som sitter i kommunestyret vil at jubileumspresangen til vår egen kommune blir at majoriteten av innbyggerne krysser av på stemmeseddelen for Sørreisa som egen kommune.

Vi ønsker å ha vår lokale sjølråderett og vårt demokrati her i Sørreisa!

  • Da er det Sørreisa og ikke Finnsnes som bestemmer hvor vi ønsker å ha vår infrastruktur; skole til våre barn, helse- og legetjenester, sykehjem og omsorgsboliger

  • Med det opprettholder vi vår kommuneadministrasjon og de kommunale stillingene her i vårt eget lokalsamfunn

  • Da bestemmer vi selv om vi vil innføre eiendomsskatt til vår egen kommunes fremtidige investeringer

  • Kommunen vil kunne tilby boligtomter til nyetablerere for økt skatteinngang/inntekter slik at administrasjonen kan påta seg flere og større oppgaver

  • I samarbeide med de frivillige organisasjonene, stimulere dugnadsarbeid for å opprettholde det blomstrende kulturlivet som er «limet» i det som kjennetegner den gode bokommunen i Midt-Troms

  • Gjennom interkommunalt samarbeide styrke kommunene for økt kompetanse og bedre tjenester og for å få mer effekt ut av statens tildelte midler

  • Opprettholde vårt lokalsamfunn som det trygge og gode oppvekstområde for våre barn og vår ungdom

Alt dette og mere til oppnår vi sikrest med å være egen kommune med påvirkning fra våre egne innbyggere og lokale politikere.

Et enstemmig kommunestyre har spurt innbyggerne til råds i denne viktige saken – Gå til stemmelokalene og si din mening.

9310.no er en lokal nettavis for Sørreisa kommune. Siden drives på privat
basis og initiativ av Kim Hauglid.

Nettavisa drives under enkeltpersonforetaket
Pixxl Nett og Salg Hauglid, med org.nr 989 008 102 MVA i Brønnøysundregistrene.

Adresse:
Ytterholtet 11
9310 SØRREISA

Telefon: 922 24 601

Epost: 9310@9310.no

Kontonummer: 9741 12 93010

Nettavisa skal drives etter regler og
retningslinger gitt i PFUs Vær Varsom Plakat.