Dagens bilde
 Kalender
 Været
 Oppslagstavla
 Sjødata
 Om 9310.no
Annonse:

Tidligere saker og innhold kan sees på den opprinnelige forsida, her

** RELATERTE SAKER:
Nei til sammenslåing

(23. Jun. 2016 - 13:05)


Endelig avgjørelse om kommunefremtiden

(19. Jun. 2016 - 22:59)


- Et tydelig ja til å fortsette som egen kommune

(31. May. 2016 - 01:08)


Sørreisa som egen kommune

(27. May. 2016 - 14:51)


Sørreisa inn med Senja, Lenvik og Målselv

(28. Apr. 2016 - 22:03)


Intensjonsavtaler, folkemøte og folkeavstemming

(18. Apr. 2016 - 11:06)

Sørreisa - en flott kommune

LESERINNLEGG: Ser i Folkebladet at vår tidligere ordfører Paul Dahlø får gode tilbakemeldinger fra flere i Lenvik for sine innlegg om å legge ned Sørreisa som egen kommune til fordel for en storkommune.

Skrevet av Jarl Kato Solset, 26. May. 2016 - 12:51

4006 visninger på denne saken.

Jeg og mange med meg her i Sørreisa er veldig uenige i dette. Vi mener at den negative beskrivelsen av Sørreisa kommunes situasjon som egen og selvstendig kommune er feil. Vi mener å ha gode argumenter for at vi ikke får til bedre tjenester for folket her i en ny storkommune.

Vi tror ikke at skolen her i sentrum blir tidligere utbygd siden flere skoler i Lenvik er sprengt og trenger utbygging i tillegg til vedtak om renovering av tidligere ungdomsskole. Vi tror ikke veiene her i Sørreisa får noe løft siden Lenvik har privatisert flere av sine veier og ikke engang brøyter disse. Og slik kunne jeg fortsette område for område, men det vil føre altfor langt.

Sørreisa er en flott og kompakt kommune, og nå må vi samle kreftene for å gjøre kommunen enda bedre. Vi har et veldig bra kommunalt tilbud på de fleste områdene uten at jeg skal si at alt er perfekt. Men de er fullt på høyde med våre nabokommuner både når det gjelder skoler og barnehager og de ulike tilbud innen helseområdet. Vi har et rikt og variert frivillig idretts- og kulturtilbud med kulturskolen og flere kor, motorklubb med 84 medlemmer, gode kirkelige tjenester, velfungerende grendelag og aktivt museumsarbeid bare for å nevne noe. Og det pendler da vitterlig ca 100 personer fra Lenvik til Sørreisa på jobb! Og at vi legger til rette med infrastruktur for arbeidstakere til Lenvik er da vel bare positivt også for Lenvik som jo slipper dette!

Som leder av Teknisk hovedutvalg her i 8 år er jeg stolt av etaten og de tjenester de utfører. For vår utbygging av vannforsyning til store deler av kommunen til over 100 mill. kroner, for avløpsutbygging, tilrettelegging for nye boligområder, kort saksbehandling av byggesøknader, reguleringsarbeid, brannvern med fullt oppdatert personell og i samarbeid med Dyrøy kommune.

Sørreisa er ingen småkommune! Vi har som en av få kommuner i Troms en svak økning i folketallet. Vi har også en utrolig strategisk beliggenhet mellom kyst og innland og har alle muligheter til å videreutvikle kommunen til beste for våre innbyggere. La oss stå opp sammen for alt dette nå!

9310.no er en lokal nettavis for Sørreisa kommune. Siden drives på privat
basis og initiativ av Kim Hauglid.

Nettavisa drives under enkeltpersonforetaket
Pixxl Nett og Salg Hauglid, med org.nr 989 008 102 MVA i Brønnøysundregistrene.

Adresse:
Ytterholtet 11
9310 SØRREISA

Telefon: 922 24 601

Epost: 9310@9310.no

Kontonummer: 9741 12 93010

Nettavisa skal drives etter regler og
retningslinger gitt i PFUs Vær Varsom Plakat.