Dagens bilde
 Kalender
 Været
 Oppslagstavla
 Sjødata
 Om 9310.no
Annonse:

Tidligere saker og innhold kan sees på den opprinnelige forsida, her

Hvor skal Sørreisa i fremtiden?
Hvor skal Sørreisa i fremtiden?

Sørreisa kommune - hva nå?

Skrevet av Kim Hauglid, 25. May. 2016 - 10:37
Oppdatert: 26. May. 2016 - 09:08

5625 visninger på denne saken.

Debatten har gått heftig om den kommende kommunesammenslåingen, både rundt kjøkkenbord, kafébord og i aviser og på nettet i det siste. Og det er nok neisiden som er mest høylydt. Det virker til å være en genuin forståelse at "alle" er imot en sammenslåing med andre kommuner. 

Argumentene mot en sammenslåing er mange. Ikke nødvendigvis godt begrunnede og overbevisende, men mange. Man kan tro at det er over og ut hvis dette blir en realitet.

- Det er nå eller aldri. - Vi mister identiteten vår hvis vi gir slipp på dagens Sørreisa kommune. - La oss beholde en trygg fremtid for våre barn. - Finnsnes skal ha alt lagt inn til sitt sentrum. - Vi blir en utkant i vår nye kommune.

Det mangler ikke på skremselsord fra de som ikke vil dette. Og det mangler ikke på reaksjoner når noen står frem og mener dette er en god ide. I nettavisas eget kommentarfelt på saken om at kommunestyret enstemmig vedtok å ha Senja/Lenvik/Målselv-alternativet som det eneste i den kommende folkeavstemmingen ser man folks frykt i fingrene; trusler om å selge husene sine, korrupsjon og bare generelt "nei" til dette.

Da tidligere ordfører Paul Dahlø skrev i Folkebladet at man må løfte blikket litt og se større på det, lot ikke reaksjonene vente på seg da heller. - Her har Paul totalt mistet gangsynet og fremstår som en arrogant person som ikke vet sitt eller Sørreisas eget beste, kunne man få inntrykk av i den skriftlige "debatten" etterpå.

- Vi har det godt som vi har det.

- Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får.

- Vi har klart oss alene i 130 år, vi klarer oss nok alene i 130 til.

Kjære Sørreisafolk, hva er det vi har, egentlig? Vi bor i en god kommune, ungene våre kan velge i et vell av fritidstilbud, og stort sett har vi det vi trenger i hverdagen. Vi kan handle maten på nye butikker (Coop etablerer sin nye butikk snart), vi kan få reparert bilen på et par verksteder, vi kan trimme kroppen på treningssenter eller aller best ute i storslått natur. Har vi snekret på oss kink i ryggen kan vi få den myknet opp hos kiropraktor eller massør. Klær, sko, huslige pynteting, fiskeutstyr og leker er også å få tak i.

Og så skal det ikke være noe problem å få klippet håret. Utover det må vi stort sett til naboen for å få tak i det vi trenger.

Det er ikke noe utvikling av større grad å snakke om i Sørreisa. At det er et utviklingspotensiale i kommunen er det ingen tvil om, men når det ikke blir utnyttet, hva er da vitsen? Hvor er den som tør å bygge turisthotell til fjells, for å hente inn nordlysturister vinterstid? Hvor er eiendomskongen som tør å bygge kjøpesenter og næringslokaler? Hvor er farmasøytgründeren som tør å etablere apotek?

Hvem tør å gjøre noe? Arbeidskraft til nye arbeidsplasser burde det ikke være noe problem å oppdrive. 

Økonomi

Økonomien i det hele kan man nok diskutere i det vide og brede om. Å kunne si hvordan dette eksakt blir er nok vanskelig, men innbyggerne bør få en pekepinn på hvordan fremtiden blir. Men å slå sammen kommuner vil utvilsomt frigjøre midler til andre ting, sammenlignet med å stå alene hver og en.

Man trenger ikke lønnsposer til fem rådmenn, fem ordførere, fem fulle administrasjonsledd i en ny storkommune. Derfra kan pengene gå til å drifte gode og bedre tjenester til innbyggerne. Kanskje kan man få en bedre lærertetthet i skolen. Kanskje kan man få satt assistent på de ungene som sliter på skolen, og som trenger bedre oppfølging av hva det som er "normalt"? 

Kanskje kan det oppgraderes noen kommunale veier. Kanskje kan det legges til rette for bedre leievilkår for idrettslag i kommunale anlegg, slik at ikke alt av dugnadsarbeid går med til å betale leie til treningstimene de må ha.

Idrettshallen vår, storstua, og svømmehallen, trenger sårt oppussing. Det ble satt av midler til nødreperasjoner av takene for ikke lenge siden, men hva med det større livsviktige vedlikeholdet? Snart er det for sent, og hva da med å bygge nytt, har vi råd til det?

Hvor billig blir det å kjøpe seg inn på en ny interkommunal avtale om f.eks legevakt? Denne er på Finnsnes idag. Skal Sørreisa etablere og drifte legevakt alene, som knapt klarer å holde nok leger på jobb dagtid mandag til fredag? 

Om tre uker låser Fylkeskommunen etter seg når de går ut av Kokkeskolen og elever og lærere tar sommerferie. De kommer ikke tilbake i august. Hvor er planene for å bruke bygget til videre skolegang, for å avlaste Sentralskolen? Eller la noen av klassene fra småskolene flytte hit kanskje. Både Skøelv og Gottesjord skole lever på lånt tid. 

Hvor er planene for den nye skolen? Hvor langt er man kommet i å realisere ny struktur for 1. til 10. klassetrinn? For hver måned som går må Sørreisa drifte tre skoler innenfor 9 kilometers avstand. Det koster penger.

Frivillighet og tilhørighet

Hva vil skje med frivilligheten i en ny kommune? Skeptikerne sier vi må stemme JA til Sørreisa som egen kommune, JA til frivilligheten og JA til å beholde de gode tilbudene til barna våre.

Er det sånn at frivilligheten legges ned hvis vi blir en del av Senja/Lenvik? Skal Finnsnes liksom suge til seg "dette også", eller tror man at folk går lei og slutter med å være trenere, lagledere, sekretærer, kasserere og klubbledere ved å endre kommunestrukturen?

Må, og kommer, Sørreisa Turn til å endre navn til Straumen Turn, eller Finnsnes Turn avd. Sørreisa? 

Sørreisa skal ikke forsvinne som stedsnavn. Sørreisa kommune er ikke det samme som tettstedet Sørreisa. Lokalbefolkningen burde vite dette, men det skyver man vel under stolen for å skremme de andre.

Det bodde 1483 mennesker i tettstedet Sørreisa ved siste tilgjengelige statistikk pr 1.jan 2015. Pr 31.mars 2016 var det 3444 innbyggereSørreisa kommune. Det betyr at det bor nesten 2000 andre mennesker på andre steder i kommunen, enn i selve tettstedet Sørreisa. 

Disse 2000 menneskene, som bor i Skøelv, Reinelv, Rabbåsen, Andsvatnet og andre grender og bygder, føler de det på samme måte som de som nå frykter at Sørreisa skal bli en "avdeling" av Lenvik? Har vi hatt "Sørreisa Fotball avd Skøelv" (Skøelv IGL) eller "Sørreisa Bygdelag Galtnes" (IL/BL Unglyn)?

Da Skøelv mistet sin "status" som selvstendig forsynt bygd da samvirkelaget la ned butikken for mange år siden, var det enkelte som la skylden på "de der Straumingan", som skulle ha alt inn til seg. - Nå kom de vel sikkert til å ta skolen også. Folk ville ikke la seg nedverdige, og det skal visstnok ha vært så ille for enkelte at de handlet matvarene sine på Finnsnes istedenfor i Straumen.

Hvordan er det nå, når fornuften og realitetene forlengst har sunket inn? Er folket i Straumen de store stygge ulvene? Neppe. Men det er det samme som skjer nå, med Sørreisafolk som ser på Finnsnesværingene som de grådige gribbene. Det virker hvertfall slik utad. Vi dummer og skjemmer oss ut, og bidrar ikke til å skape samhold og vennskap på tvers av dagens kommunegrenser. Da kan det bli vanskelig å bli venner når grensene viskes ut.

Hvertfall kan det bli tungt å svelge for Sørreisafolk at de må anse seg som ett med Finnsnesværingene. Eller skrekk og gru, folk fra Husøya. Eller Grunnfarnes. For vet dere hvor langt det er fra Grunnfarnes til Steinora? Altfor langt til at det skal være mulig å administrere av én kommuneledelse, ifølge neifolket. 

Mellom Sørreisa og Senja er det 1800 meter i luftlinje, på det nærmeste punktet. Og vi har vært en del av Senja før. Vil det være død og nederlag å bli delaktig i Senja kommune i fremtiden? Eller Gisund kommune, eller Midt-Troms kommune, eller hva enn folket vil måtte ønske som navn.

Skal man ha noen store stygge ulver å frykte, så må Midt-Tromsfolket skjønne at det ikke er de som bor 18-20 minutters biltur unna (Sørreisa-Finnsnes). Det er det Tromsø som er, og i samme grad Sør-Troms og vår nærmeste nordre del av Nordland. Et sterkt Harstad med Narvik/Evenes som naboer vil mer eller mindre bevisst trekke energi, ressurser og potensiale ut av Midt-Troms, på samme måte som Tromsø.

Flytter Forsvaret ut av Bardufoss og forlater lufthavnen øde, har vi en ekstra utfordring.

Sørreisaværingen må stikke fingeren i jorda og se hvor han står. Det er ikke i verdens navle, heller ikke i et større sentralt område innad i Midt-Troms. Hvis du frykter å havne i en utkant i en ny storkommune, så trenger du ikke å bekymre deg. Du er der allerede. Innad i Sørreisa kommune er vi meget sentralt, men ser man litt større på det så er dine nærmeste naboer Seljestad og Låtefoss (forklaring her, for de som ikke tok den).

Nå er sjansen til å gjøre noe med dette. Et stort sterkt Midt-Troms kan gjøre seg markant ift Tromsø og Harstad/Narvik. Det handler om å lage en region som kan være attraktiv for ungdommen som tar seg utdannelse og skal bosette seg et sted i fremtiden. Vil vi at de skal kunne utdanne seg her, jobbe her og leve her, eller skal det være et sted de kan komme tilbake til et par uker i sommerferien?

Fasiten er vanskelig å spå. Både for jafolket og neifolket. Vi kan ikke vite hvordan noe skal bli. Men vi kan være med å forme fremtiden, og påvirke hvordan den skal bli. Hva som er viktig for den enkelte er det bare den enkelte som vet, og må vektlegge selv på egne primisser i det forestående valget om å si ja eller nei til en endring av kommunestrukturen.

9310.no er en lokal nettavis for Sørreisa kommune. Siden drives på privat
basis og initiativ av Kim Hauglid.

Nettavisa drives under enkeltpersonforetaket
Pixxl Nett og Salg Hauglid, med org.nr 989 008 102 MVA i Brønnøysundregistrene.

Adresse:
Ytterholtet 11
9310 SØRREISA

Telefon: 922 24 601

Epost: 9310@9310.no

Kontonummer: 9741 12 93010

Nettavisa skal drives etter regler og
retningslinger gitt i PFUs Vær Varsom Plakat.