Dagens bilde
 Kalender
 Været
 Oppslagstavla
 Sjødata
 Om 9310.no
Annonse:

Tidligere saker og innhold kan sees på den opprinnelige forsida, her

** RELATERTE SAKER:
Nei til sammenslåing

(23. Jun. 2016 - 13:05)


Endelig avgjørelse om kommunefremtiden

(19. Jun. 2016 - 22:59)


- Et tydelig ja til å fortsette som egen kommune

(31. May. 2016 - 01:08)


Sørreisa som egen kommune

(27. May. 2016 - 14:51)


Sørreisa - en flott kommune

(26. May. 2016 - 12:51)


Intensjonsavtaler, folkemøte og folkeavstemming

(18. Apr. 2016 - 11:06)

Slik kan den nye kommunen Sørreisa blir en del av, se ut.
Slik kan den nye kommunen Sørreisa blir en del av, se ut.

Sørreisa inn med Senja, Lenvik og Målselv

Et enstemmig kommmunestyre i Sørreisa vedtok torsdag å gå for sammenslåing med Senjakommunene, Lenvik og Målselv, dersom man først skal gå til det skritt å slå seg sammen med noen andre.

Skrevet av Kim Hauglid, 28. Apr. 2016 - 22:03

4041 visninger på denne saken.

Torsdag stod kommunereformen på sakskartet i kommunestyret, og man skulle vedta det ene alternativet i den planlagte folkeavstemmingen 30.mai, ved siden av å stå igjen alene som den Sørreisa Kommune man kjenner i dag.

Et omforent forslag basert på styringsgruppas anbefaling ble enstemmig vedtatt av de 15 representantene, og dermed er det klart at folket i Sørreisa skal få si sin mening om å slå seg sammen med Lenvik, Tranøy, Berg, Torsken og Målselv. Ordfører Jan-Eirik Nordahl er fornøyd.

- Ja jeg syns det er utrulig bra at det ble slik. Det er mot Lenvik vi har det største samarbeidet i dag, opp mot 30 forskjellige interkommunale avtaler går i dag den veien. Mot Bardu og Målselv som var alternativet (sammen med Dyrøy, red.anm.) har vi ingenting. Der lå det i kortene at Bardu krevde å huse den kommunale legevakten, og det er klart at med fem mil fra Sørreisa til Setermoen så er det veldig langt.

- Det alene var ikke utslagsgivende, men totalkonseptet med Lenvikalternativet og Finnsnes som hovedsete for kommuneadministrasjonen, er mye bedre. De har de fleste tjenestene som vi trenger i en kommune.

- Nå skal vi spørre folket til råds, og vi skal respektere det de forteller oss i folkeavstemmingen 30.mai. Jeg håper på stor oppslutning i den. Velger man å sitte hjemme så har man signalisert at man ikke har noen mening om dette, og det er greit. Men basert på de to folkemøtene vi har hatt etter jul så antar jeg at folk vil stille opp og si sin mening. Det blir utrulig spennende å følge med på opptellingen den kvelden, sier Nordahl til nettavisa.

Hva med økonomien i dette da?

- Ja det er jo en del usikkerhet om hva det eksakt vil ha å si om man slår seg sammen med våre nabokommuner. Det som er usikkert er jo om Målselv vil gå for samme alternativ som oss, eller heller se andre veien og slå seg sammen med Bardu. Hvis de forlater "vårt" alternativ så vil jo det ha en viss betydning, men jeg velger å ikke vektlegge pengene i dette som det absolutt og eneste argumentet. 

- Det er såpass med andre fordeler og gulrøtter i dette, at jeg ikke ser på økonomien som det avgjørende. 

Men eiendomsskatt, det vil vi få?

Ja det er klart at når vi som den eneste av de seks kommunene står uten eiendomsskatt, så vil nok dette komme også for boligeiere i Sørreisa, sier Nordahl. - Vi kommer ikke forbi det, men det skal ikke bli så fryktelig dyrt for innbyggerne, som enkelte i debatten hittil har hevdet. Da vi hadde dette oppe sist, lå det et inntektspotensiale på rundt 12 millioner kroner ved den høyeste satsen på syv promille.

Hva med de prosjektene Sørreisa har gående på planstadiet, blir det lettere eller verre å få de realisert?

- Nei jeg tror det blir lettere. Går vi inn i en større kommune så er det bare snakk om ett-to-tre så er vi i gang med å få bygget den nye skolen, for eksempel. Står vi alene i det videre kjøret så er jeg som ordfører bekymret for om vi vil ha råd til det, rett og slett.

- Vi drifter nå Sørreisa Kommune helt marginalt i forhold til andre kommuner. Vi kan det å drifte godt, vi har og yter utrolig gode tjenester for de midlene vi har satt av i budsjettene. Men vi utvikler ikke så mye nytt, det har vi ikke kapasitet til. 

Det blir altså en folkeavstemming mandag 30.mai, før saken endelig skal behandles i kommunestyret 23.juni.

Vedtaket i kommunestyret 28.april lyder som følgende:

  1. Den framforhandlede avtalen med kommunene Berg, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy godkjennes. Ordfører gis fullmakt til å signere avtalen. (link til avtalen her)
  2. Kommunestyret vedtar at alternativet for ny kommune der Berg, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy kommuner inngår, legges fram til folkeavstemming 30.mai sammen med alternativet å stå som egen kommune.
  3. Når folkeavstemmingen er gjennomført trer styringsgruppa sammen for å avklare grunnlaget til kommunestyremøtet den 23.6.16.

9310.no er en lokal nettavis for Sørreisa kommune. Siden drives på privat
basis og initiativ av Kim Hauglid.

Nettavisa drives under enkeltpersonforetaket
Pixxl Nett og Salg Hauglid, med org.nr 989 008 102 MVA i Brønnøysundregistrene.

Adresse:
Ytterholtet 11
9310 SØRREISA

Telefon: 922 24 601

Epost: 9310@9310.no

Kontonummer: 9741 12 93010

Nettavisa skal drives etter regler og
retningslinger gitt i PFUs Vær Varsom Plakat.