Dagens bilde
 Kalender
 Været
 Oppslagstavla
 Sjødata
 Om 9310.no
Annonse:

Tidligere saker og innhold kan sees på den opprinnelige forsida, her

Sørreisa - Vår egen kommune

LESERINNLEGG: Telemarksforskings rapport om fordeler og ulemper med å bestå som egen kommune er nå fremlagt for kommunestyret, i siste folkemøte og er å finne på kommunens hjemmeside.

Skrevet av Jørn Lindbøl, 18. Feb. 2016 - 00:22

3296 visninger på denne saken.

Av Samlingslistas kommunestyregruppe v/Jørn Lindbøl.

Det sies i fra Telemarksforsking at dersom kommunen hadde hatt høyere inntekter ville det vært enklere å fortsette som egen kommune. Selvfølgelig pekes det på det potensiale som ligger i at utskriving av eiendomsskatt ikke er benyttet og at det fra 2017 sannsynligvis blir innført et nytt inntektssystem som da vil gi kommunen mindre basisinntekter enn dagens ordning.

På den annen side tas det ikke hensyn til at uten eiendomsskatt vil Sørreisa fortsatt være særdeles attraktiv som «den gode bokommunen» i Midt-Troms. I fremtiden vil dette fortsatt være et incitament for å trekke til seg folk i etableringsfasen som nettopp av denne grunn ønsker å bygge boliger her. Disse vil igjen betale skatt til kommunen og skaffe kommunen høyere inntekter.

At Sørreisa er for liten til å ta på seg nye kommunale oppgaver blir derfor feil. Graden av nye oppgaver avhenger av større inntekter som vil komme med flere bosatte i kommunen. Behovet for økt interkommunalt samarbeid må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og blir fortsatt viktig mellom nabokommuner (uansett størrelse) for felles ressursutnyttelse og bedre resultatoppnåelse.

Sørreisa kommune har et enkelt bosettingsmønster med korte distanser til de kommunale tjenester, noe som etter vårt skjønn er viktig dersom man etterstreber et levende og trivelig samfunn for alle innbyggere. Hvorfor skal vi da inngå i en storkommune hvor avstandene til tjenestene blir lengre?

En sammenslåing med flere kommuner vil medføre at Sørreisas befolkning må finne seg i det storkommunen måtte bestemme og sentralisering vil på sikt bli resultatet. Et kommunedelsutvalg er etter vårt syn heller ikke noe alternativ. Det fungerer bare som en administrativ komité som ikke har reell innflytelse i viktige og vesentlige saker. Og uansett intensjonsavtaler som gjøres i etableringen av en ny kommune kan disse omgjøres eller endres ved et nytt kommunestyrevedtak seinere.

Lokaldemokratiet er etter vår mening den viktigste faktor i spørsmålet om opprettelsen av en ny storkommune. Da vi fikk nyss om at noen kommuner skulle ha en opinionsundersøkelse istedenfor en folkeavstemming sendte Samlingslista et skriv til kommunen vedlagt 90 innsamlede underskrifter, hvor vi krevde at folket skal bli hørt og få medvirke i beslutningen gjennom en folkeavstemning.

Samlingslista ønsker Sørreisa som egen kommune også i fremtiden. Vi er sikre på at folket ikke ønsker å gi fra seg den lokale sjølråderetten som vi har i dag. Vi oppfordrer innbyggerne til å stemme slik at vårt lokalsamfunn kan videreutvikles slik vi som bor her ønsker og for å bevare våre gode kommunale tjenester her i Sørreisa, i vår egen kommune.

9310.no er en lokal nettavis for Sørreisa kommune. Siden drives på privat
basis og initiativ av Kim Hauglid.

Nettavisa drives under enkeltpersonforetaket
Pixxl Nett og Salg Hauglid, med org.nr 989 008 102 MVA i Brønnøysundregistrene.

Adresse:
Ytterholtet 11
9310 SØRREISA

Telefon: 922 24 601

Epost: 9310@9310.no

Kontonummer: 9741 12 93010

Nettavisa skal drives etter regler og
retningslinger gitt i PFUs Vær Varsom Plakat.